ModeTechnologie

Fashion for Good en SeaChange presenteren baanbrekende oplossing voor afvalwaterzuivering

Afvalwaterzuivering is altijd al een grote uitdaging geweest voor fabrikanten en modemerken. Sommigen, zoals het wereldwijde duurzaamheidsinitiatief Fashion for Good, zien het als een aantrekkelijke kans voor innovatie. Samen met het Scaling Programme van SeaChange Technologies, dat een baanbrekend afvalwaterzuiveringssysteem heeft ontwikkeld, heeft Fashion for Good een pilotproject geïnitieerd om de haalbaarheid van de oplossing op schaal te beoordelen. Corporate partners Arvind Limited, Bestseller, C&A en PVH Corp. namen deel aan de pilot en zullen de toekomstige implementatie van de technologie in de toeleveringsketen ondersteunen.

Hoe werkt het afvalwaterzuiveringsproces?

In het bijzonder heeft SeaChange Technologies een innovatief mechanisch systeem ontwikkeld waarbij afvalwater of slib wordt verwarmd, onder druk wordt gezet en als aërosol in een cycloonafscheider wordt geïnjecteerd. “Dit eenstapsproces maakt gebruik van de cyclonische scheidingstechniek om ongewenste materialen, microplastics en andere niet biologisch afbreekbare componenten uit het water zelf te halen. Door de warmte en de aanwezigheid van zuurstof in de lucht ondergaan deze organische verbindingen vervolgens een thermische oxidatie waardoor ze worden afgebroken tot CO2”, legt het bedrijf uit.

Door bijna-kritische watercondities, waarbij ongeveer 5-10 procent van de watermassa geïoniseerd wordt, ontstaan vrije radicalen die het meeste organische materiaal kunnen vernietigen. “Door gebruik te maken van de warmte van het organische oxidatieproces is het energieverbruik bij het in stand houden van deze bijna-kritische omgeving ongelooflijk efficiënt, waarbij slechts ongeveer 60 procent van wat anders nodig zou zijn voor de verdamping van het water wordt gebruikt,” voegt hij eraan toe. Het proces maakt de behandeling van afvalwater mogelijk, terwijl de productie van slib wordt geëlimineerd en de uitstoot van broeikasgassen wordt beperkt; de gegenereerde CO2 is slechts een kleine fractie van de broeikasgassen die door conventionele processen worden gegenereerd.

Met het oog op een typische dyehouse dat 1 tot 3 ton slib per dag genereert uit de afvalwaterzuivering, zijn de kosten enorm gezien het feit dat de slibverwijdering jaarlijks meer dan 200.000 US dollar kost. De genoemde hoeveelheid genereert ook meer dan 5.000 ton broeikasgassen per jaar. “De implementatie van het SeaChange-systeem in hun verwerkingsinstallatie zal dergelijke kosten en de daarmee gepaard gaande milieueffecten effectief elimineren”, legt SeaChange uit.

Bron: Fashionunited
Afbeelding: Stephen Hume on Unsplash